Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nazar: "Diňe pul bilen sport ösmez"


Türkmen ýaşlary "Saglyk hepdeligi" döwründe dürli sport çärelerine gatnaşýarlar.
Sport bilen meşgullanmak dünýäniň ösen ýurtlarynda, adamlaryň gündelik durmuşyna aralaşan ýaşaýyş medeniýetiniň bir bölegi hasaplanýar.

Mälim bolşy ýaly, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet başyna gelmegi bilen Türkmenistanda hem sporta aýratyn üns berilip başlandy. Şonuň bilen bir hatarda soňky wagtlar ýurtda sportuň dürli görnüşleri öňe sürülýär.

Olaryň arasynda gar oýunlary, buz hokkeýi, dag ýodajyklarynda ýöremek, maşyn ýaryşlary ýaly sport görnüşleri bar.

Türkmenistanda ýörgünliligi artýan sport görnüşleriniň iň soňkysy 1-nji sentýabrda geçiriljek ählihalk tigir sürüşligidir.

Eýsem, ýaşlar şu ýa-da beýleki sport görnüşleriniň haýsysy bilen gyzyklanýarlar we näme üçin? Bu soraglara dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan türkmen ýaşlarynyň beren jogaplaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Öz jogaplaryňyzy hem aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

please wait

No media source currently available

0:00 0:11:00 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG