Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Duz hormatyda iki partlama boldy


Yrakly resmiler ýurduň demirgazygyndaky Duz hormaty şäherinde iki bomba hüjüminiň amala aşyrylandygyny we azyndan 13 adamyň, şol sanda köp çaganyň öldürilendigini aýdýarlar.

Anna güni bolan hüjümde ýene 10 adamyň ýaraly bolandygy aýdylýar.

Bu partlamalar etniki taýdan garyşyk şäheriň kürtleriň köplük bolup ýaşaýan böleginde bolupdyr.

Anna güni irden Bagdatda 70-den gowrak adamy öldüren, 200-den gowrak adamy ýaralan partlamalar tolkunynyň jogapkärçiligini «Al-Kaýdanyň» bir topary öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG