Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstan: Baş prokuror çekilýär


Gürüstanyň baş prokurory işden çekilmek barada karara gelendigini yglan etdi.

Arçil Kbilaşwili penşenbe güni Tbiliside žurnalistleriň öňünde eden çykyşynda öz kararynyň 17-nji noýabrda täze saýlanan prezident Giorgi Margwelaşwiliniň innagurasiýasyndan soň güýje girjekdigini aýtdy.

2012-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gürjüstanyň Baş prokurory wezipesinde işleýän Kbilaşwili soňky ýyl prokuraturanyň syýasatdan aýrylmagy üçin geçiş döwri boldy diýdi.

Şeýle-de Kbilaşwili ýakynda wezipesinden we syýasatdan çetleşýändigini yglan eden premýer-ministr Bidzina Iwanişwilä eýerýändigini sözüne goşdy.

Gürjüstanda 27-nji oktýabrda geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanan Margwelaşwili premýer-ministr Iwanişwiliniň ýakyn ýaranydyr.

Kbilaşwili ýurduň baş prokurory bolup işlän döwri wezipesi tamamlanyp barýan prezident Mihail Saakaşwiliniň ençeme ýakyn ýarany tussag edilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG