Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ministr sagat üçin işden çekildi


Polşanyň transport ministri, premýer-ministr Donald Tuskyň ýakyn ýarany anna güni, prokurorlar onuň $6,600 bahaly goşar sagadyny jarnamada görkezmän, kanuny bozan bolmagynyň ahmaldygyny aýdanlaryndan soň, işden çekildi.

Tusk Slawomir Nowakyň işden çekilmek baradaky arzasyny kabul etdi we derňewden soň, kanuny bozmadyk bolsa, yzyna gelip biljekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG