Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rahmon dördünji möhlete kasam kabul etdi


Emomali Rahmon Täjigistanyň prezidenti wezipesini dördünji möhlet hem ýerine ýetirmek üçin kasam kabul etdi.

Şenbe güni geçirilen dabara parlament binasynda boldy.

Rahmon 6-njy noýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň 83 prosentini aldy. Bu ýeňiş oňa ýene bir ýedi ýyl prezident bolmak hukugyny berdi. Ol 21 ýyl bäri ýurda ýolbaşçylyk edýär.

ÝHHG-nyň gözegçileri bu saýlawlaryň hakyky bäsleşik görnüşinde geçmändigini aýtdylar.

Rahmon gowy tanalmaýan, özüne ygraraly bäş kandidat bilen bäsleşdi. Onuň ýeke-täk oppozision garşydaşy saýlawa goýberilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG