Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Watandan aýyrýan sebäpler"


Türkmenistanyň serhet geçelgesi
Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynda dürli sebäplerden öz watanyny terk edip, dünýäniň dürli ýurtlaryna giden raýatlaryň sany az däl. Eýsem olary watandan nähili sebäpler aýyrýar? Bu sebäpleri aradan aýyrmak üçin indi näme etmeli?

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar özleriniň Türkmenistandan gaýtmagynyň sebäpleri we başdan geçiren ýagdaýlary barada gürrüň berdiler.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG