Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türk-Türkmen baglanyşyklary: Taryh we durmuş


Türkmenistanyň we Türkiýäniň baýdaklary
Azatlyk Radiosy türkiýeli taryhçy alymlar bilen jemgyýetçilik öňdebaryjylaryň gatnaşmagynda "Türk-Türkmen baglanyşyklary" temasyny taryh we gündelik durmuşdaky ýagdaýlar nukdaý nazaryndan ele alýar.

Şeýle-de Dünýä Türkmenleri üçin türke durmuşa çykan türkmen gyz-gelinleri bilen Türkmenistandan öýlenen türkleriň maşgala durmuşyndaky "Türk-Türkmen baglanyşyklaryna" mysallar bilen maglumatlar berýär.

Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň "Türk-Türkmen baglanşyklary" temaly gepleşigini şu ýerden diňläp bilersiňiz:

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG