Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azlykdaky dil kynçylygy


Eýranly türkmenler Eýrandaky hukuk bozulmalaryna protest bildirýär. Ženewa.
Daşary ýurtlarda milli azlykda ýaşaýan türkmenler öz ene dillerini nädip goramaly?

Milli azlyk diýilende, esasan Eýran, Owganystan, Pakistan we Orsýet ýaly ýurtlarda ýaşaýan türkmenler we olaryň dili ýada düşýär.

Sebabi, Eýranda türkmen dili mekdeplerde okadylmaýar, hatda çagalara türkmen adyny dakmak hem gadagan. Owganystanda çäklendirme ýogam bolsa, türkmen dilini öwreder ýaly kadr ýok, Pakistanda bolsa ýagdaý hasam kyn.

Mundan başga, ýurt içinde, Türkiýede we ýewropa ýurtlarynda hem türkmenleriň öz dillerini saklamakda kynçylyk çekýän halatlary bar.

Bu baradaky söhbeti şu ýerden diňle we pikiriňi aýt!

Teswirleri gör (9)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG