Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen degişmeleri: Kim näme pikirde?


Wäşiler.
Täze Tolkun gepleşigimiziň bu tapgyrynda Degişmeler güni, ýagny 1-nji aprel we bu gün mynasybetli ýatlarynda galan unudylmajak wakalar barada ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary bilen söhbetdeşlik geçirdik.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkiýede okaýan Aýjahan “wäşilere has köp erkinlik berilse, ýurtdaky degişme sungatynyň has hem ösjekdigini” aýdýar. Maksat bolsa, ýurtda degişme sungatynyň ösmegi üçin hökümetiň düýpli işler alyp barmalydygyny belleýär.

Azatlyk Radiosynyň türkmen ýaşlary bilen geçiren bu söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Garaýyşlaryňyza teswir bölüminde garaşýarys.

XS
SM
MD
LG