Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Günorta Koreýa: Premýer-ministr işden çekildi


Günorta Koreýanyň premýer-ministri Çaň Hoň-won hökümetiň agdarylan gämi babatdaky başarnyksyzlygy sebäpli iş başyndan çekildi.

Bu hadysada 300-den gowrak adam öldi ýa-da tapylmaýar. Çaň 27-nji aprelde bu betbagtçylykda «çuň kök uran ýaramazlyklary» we jemgyýetdäki korrupsiýany günäledi hem-de betbagtçylygyň öňüni alyp bilmändigi, waka bolandan soň ýeterlik iş edip bilmändigi üçin ötünç sorady.

Çöken gämiden häzire çenli 187 jeset tapyldy we 115 adam heniz hem tapylmaýar.
XS
SM
MD
LG