Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda sowet ýyllarynda edebi terjimäniň uly mekdebi döredilip, dünýä halklarynyň edebiýatyndan köp eserler türkmen diline terjime edildi. Eýsem bu mekdebiň häzirki ýagdaýy nähili?

Azatlyk Radiosynyň nobatdaky «Tegelek stol» söhbetdeşligine gatnaşan synçylar türkmen terjimeçilik mekdebiniň weýran edilendigini aýdýarlar.

Eýsem bu mekdebi dikeltmek näme üçin gerek? Ýa-da dünýä edebiýatynyň nusgalyk eserlerini türkmen diline geçirmek zerurlygy ýokmy?

Azatlyk Radiosynyň bu barada gurnan ýörite söhbetdeşligine gatnaşan synçylar, şol sanda okyjylaryň teswirleri bu mesele barada dürli pikirleri orta atýarlar.

Diňle, söhbete goşul, gadyrdan okyjy!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG