Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukraina: Separatistler referendum geçirýär


Donetsk: referenduma gatnaşyjylar ukrain dolandyryşyndan ýadadyk diýýärler
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:09 0:00

Donetsk: referenduma gatnaşyjylar ukrain dolandyryşyndan ýadadyk diýýärler

Ukrainanyň gündogaryndaky rus dilli regionlaryň ikisi 11-nji maýda referendum geçirýär.

Luhansk we Donetsk regionlarynyň ses beriş býulletenlerinde saýlawçylardan olaryň «öz-özüňi dolandyryşy» goldaýandygy ýa däldigi soralýar.

Bu referendumlar gozgalaňçy hereketler tarapyndan geçirilýär we ne Kiýew, ne-de Günbatar tarapyndan kanuny hasaplanýar.

Bu ses berişlik Orsýetiň prezidenti Wladimir Putiniň referendumlary soňa goýmak baradaky çagyryşyna garamazdan geçirilýär.

Ukrainanyň iş başyndaky prezidenti Oleksandr Turçinow bu ses berişligiň «girdaba tarap ädimdigini» duýdurdy.

Turçinow hökümetiň gündogaryň wekilleri bilen gepleşik geçirmek isleýändigini, emma «terrorçy» atlandyrylýan adamlaryň hiç biri bilen gepleşmejegini, sebäbi olaryň maksadynyň «ýurdy weýran etmekdigini» aýtdy.

Wideo: Luhansk: Separatistler referendum geçirýär
Luhansk: Separatistler referendum geçirýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00

Analistler gyssanmaçlykda geçirilýän referendumlaryň mart aýynda Krymda geçirilen we Ukrainadan bölünmegi tassyklan ses berişlige çalymdaşdygyny aýdýarlar.

Krymda geçirilen referendumdan birnäçe gün soň Krym Orsýet tarapyndan resmi görnüşde anneksiýa edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG