Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen oppozisiýasy we hakykat


Türkmen aktiwistleri Wenada resmi Aşgabadyň hukuk bozmalaryna garşy protest bildirýär. 27-nji fewral, 2014.
"Türkmen oppozisiýasy nirede, nähili ýagdaýda we näme iş edýär?" diýip, Azatlyk radiosynyň käbir diňleýjileri soraýar.

Golaýda Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Akmuhammet Baýhanow täze bir oppozision topary, "Hereket" hereketini döredýändigini yglan etdi.

Ol bu işi ýedi ýyl mundan ozal dünýäsini başgalan oppozisioner Abdy Kulyýewiň togtan işini dowam etdirmek üçin başlandygyny, galyberse, ozalky prezident Saparmyrat Nyýazowdan miras galan awtoritar dolandyryşa garşy durmaga, jaýlary ýykylan, nähak türmä basylan türkmen raýatlaryna arka çykmaga çayşmakçydygyny, muny özünden köp türkmenistanlynyň haýyş edendigini gürrüň berdi.

Eýsem bu hereket, öňkülerden tapawulylykda, ýol alarmy?

Aslynda, türkmen oppozisiýasy nähili reallyklar bilen ýüzbe-ýüz dur?

Azatlyk Radiosynyň bu baradaky söhbetdeşligini diňläp, söhbete goşulyň, pikir aýdyň.
Tegelek stol: Türkmen oppozisiýasy we hakykat
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG