Sepleriň elýeterliligi

Yrak türkmenleriniň syýasy tejribeleri


Yragyň "Türkmen Frontynyň" syýasatçylary, Kerkuk, 4-nji aprel, 2013.
Golaýda Yrakda umumy saýlawlar geçirilip, oňa bu ýurtda ýaşaýan etniki türkmenler hem gatnaşdy.

Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň nobatdaky sanynda yrak türkmenleriniň bu saýlawlar bilen bagly syýasy hereketlerinde dünýä türkmenleri üçin görelde, mysal we sapak alarlyk nähili ýagdaýlar bar?» diýen sowala jogap agtaryldy.

Söhbetdeşligi diňläp, öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz, hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG