Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dymmagyň sebäpleri näme?


Türkmen habar serişdeleriniň baş redaktorlary Ministrler kabinetiniň maslahatynda, 10-njy ýanwar, 2011.
Türkmenistanda ýer yransa, gyş gazaply gelip, maldarlar horlansa, ýyl gurak gelse ýa derýa joşsa, ýangyn bolsa, ýol hadysasynda adam ölse, adatça, metbugatda habar berilmeýär.

Şeýle-de Türkmenistanda daşary ýurtlardaky halk gozgalaňlary, prezidentleriň işden gyrakladylmagy ýaly wakalar barada maglumat berilmeýändigi aýdylýar.

Eýsem munuň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Bu dymyşlyk ýurda, halka, hökümete peýdalymy ýa-da onuň zyýanlary hem bolup bilermi?

Azatlyk radiosy bu soraglary ýerli synçylara berdi.

«Tegelek stol» başyndaky söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Tegelek stol: Dymmagyň sebäpleri näme?
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG