Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrak: Siriýa söweşijilere garşy hüjüm etdi


Yragyň premýer-ministri Nuri al-Maliki şu hepde Siriýanyň Yrakda howa hüjümlerini amala aşyrandygyny aýdýar.

“BBC” korporasiýasynyň Malikä salgylanyp 26-njy iýunda beren maglumatyna görä, 24-nji iýunda Siriýanyň uruş uçarlary Yragyň Siriýa bilen serhet araçäginde ýerleşýän Al-Kaim şäherindäki söweşijileriň territoriýalaryna hüjüm edipdirler.

Siriýanyň döwlet telewideniýesi ýurduň Yrakda howa hüjümlerini amala aşyrandygy baradaky maglumatlary ret etdi.

Şeýle-de, Maliki Yrakda hüjümleriň amala aşyrylmagyny soramandygyna garamazdan, “Yragyň Yslam döwleti we Lewant” atly toparyň söweşijilerini nyşana alýan şeýle hüjümleri “gowy garşy alýandygyny” belledi.

“Al-Kaýda” hereketiniň bir şahasy bu bolan “Yragyň Yslam döwleti we Lewant” atly topar Yragyň demirgazyk we günbatar territoriýalarynyň uly bölegini ele saldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG