Sepleriň elýeterliligi

Musulman dünýäsinde, şol sanda öz ýurdundan başga ýurtlarda ýaşaýan musalmanlaryň arasynda mukaddes Remezan aýy, Oraza günleri dowam edýär.

Eýsem dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriň arasynda Oraza nähili tutulýar we olaryň nähili üýtgeşik oraza däpleri bar?

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň täze sany şu meselä bagyşlandy we onda dürli ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenler bilen söhbetdeşlik guraldy.

Söhbetdeşligi diňläp, pikir-bellikleriňizi, arzuwlaryňyzy paýlaşsaňyz, hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG