Sepleriň elýeterliligi

"Türkmen serhediniň golaýy dartgynly"


Owgan howpsuzlyk güýçleri.

Demirgazyk Owganystanda, şol sanda Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Farýap welaýatynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Agzalýan bu welaýaty “Talyban” hereketiniň merkez edinendigi aýdylýar.

Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Farýap welaýatynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýandygy barada bu welaýatyň häkimi Muhammadulla Bataş Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG