Sepleriň elýeterliligi

"Talyban" türkmenlere hüjüm etdi


Owganystandaky etniki türkmen ýaragly toparyhjnyň agzalary

Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýatynda, talyban jeňçileri bilen türkmen ýaraglylarynyň arasynda ýene çaknyşyk boldy.

Bu çaknyşykda türkmen ýaraglylaryndan iki adamyň öldürilendigi habar berilýär.

Türkmen-owgan serhedine golaý etraplarda soňky bolan wakalar barada dolurak maglumaty Kabuldaky habarçymyz Şaýmerdanguly Myradydan diňläň.

XS
SM
MD
LG