Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Yrakdaky türkmenlere kömek bermekçi


Birleşen Ştatlar, aýdylmagyna görä, demirgazyk Yrakda hepdeläp «Yslam döwletiniň» jeňçileriniň basyşy astynda galan şaýy türkmenlere ynsanperwer kömegini ibermegiň pikirini edýär.

Amerikan resmileriniň 27-nji awgustda aýtmagyna görä, adminstrasiýa kürt territoriýasynyň golaýynda ýerleşýän Amirli şäherindäki 12 müňden 15 müňe çenli adamyň azyk-suwa elýetersiz galmagyna ünsi gönükdirdi.

Eger bu iş makullansa, bu kömek missiýasy Birleşen Ştatlaryň şu ýakynda Yrakdaky ikinji harby ynsanperwer interwensiýasy bolar.

Amerikanyň ýük uçarlary şu aýyň başynda, ABŞ-nyň howa zarbalary «Yslam döwletiniň» pozisiýalaryny nyşana alýarka, demirgazyk Yrakda Ýezidi mezhebiniň agzalaryna tonnalap azyk we suw taşladylar.

Şeýle-de 27-nji awgustda, habarlarda aýdylmagyna görä, şäheriň gabawyny böwüsmek üçin, Yragyň howpsuzlyk güýçleri we şaýy milisiýasy Amirliniň töwereginde jemlendiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG