Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝHHG türkmen serhetçilerine tälim berýär


Türkmenistanyň Owganystan bilen araçägindäki Ymamnazar geçiş nokadynda türkmen serhetçileri üçin serhet gözegçiligi kursy açyldy diýip, ITAR-TAS habar berýär.

Bu kurs ÝHHG-nyň býujetden daşary proektiniň bir bölegi bolup, Türkmenistanyň serhet gullugynyň işgärleriniň professional taýýarlygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär we Lýuksemburgyň hem-de ABŞ-nyň hökümetleri tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Habarda aýdylmagyna görä, 45 günlük tälim kursuna halkara ekspertleri çagyrylyp, olar türkmen serhetçilerine araçäge gözegçilik etmegiň täze usullaryny öwredýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG