Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Uruş ýagdaýyndaky bilim


Siriýaly türkmen çagalary

Täze okuw ýyly başlandy. Eýsem, Siriýada, Yrakda, demirgazyk Owganystanda uruş howpy astynda ýaşaýan türkmenler täze okuw ýylyny nähili ýagdaýda garşy aldyka?

Şeýle-de uruş ýagdaýy sebäpli ýurduny terk etmäge mejbur galan siriýaly we yrakly türkmen bosgunlarynyň çagalarynyň okuw ýagdaýlary, mümkinçilikleri we şertleri nähilikä?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Siriýada, Yrakda, demirgazyk Owganystanda ýaşaýan türkmenleriň uruş ýagdaýyndaky okuw mümkinçiliklerini we şertlerini ele alýar.

Hemmeleri gepleşige gatnaşmaga we şu foruma öz pikirdir-garaýyşlaryny, teklipdir belliklerini galdyrmaga çagyrýarys.

Habarlaşmak üçin elektron hat salgymyz hat@azatradio.org

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG