Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bişkek: Ýedi zenan tussag edildi


Gyrgyzystanyň günortasyndaky Jalal-Abad regionynda zenanlaryň bir topary ýurtda gadagan edilen yslamçy topara agza bolmakda aýyplanyp, tussag edildi.

Gyrgyzystanyň Içeri işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda beren maglumatyna görä, 20 we 25 ýaş aralygyndaky ýedi zenan Nuken etrabynda geçirilen ýörite operasiýalar döwründe tussag edilipdir.

Gyrgyz polisiýasy deliller gürrüňi gidýän toparyň “Hizb ut-Tahrir” guramasyna ýerli ýaşaýjylaryň arasyndan täze agzalary işe çekmek ýaly işlere işjeň gatnaşandygyny görkezýär diýdi.

Düýbi Londanda ýerleşýän “Hizb ut-Tahrir” guramasy ähli musulman ýurtlarynyň birleşip, bir Yslam halyfatynyň astynda jemlenmegini maksat edinýär.

Gyrgyzystanyň hökümeti bu guramanyň agzalaryny we tarapdarlaryny “ekstremist” diýip atlandyryp, ony gadagan edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG