Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Fransiýaly ýazyjy Edebiýat boýunça Nobel baýragyny aldy


Fransiýaly ýazyjy Patrik Modiano Edebiýat boýunça Nobel baýragyny aldy.

9-njy oktýabrda şwed Akademiýasy 1,1 million amerikan dollary möçberindäki baýrak “düýbüne ýetip bolmajak adam ykballaryny we nasistik gabawynyň beýan edilmedik durmuşy taraplaryny açyp görkezen ýatlama sungaty üçin” berildi diýdi.

69 ýaşyndaky Modiano Ýewropada II-nji Jahan urşy tamamlanandan iki aý soň, Parižiň eteginde dünýä indi.

2012-nji ýylda Modiano Ýewropanyň edebiýaty boýunça Awstriýanyň döwlet baýragyna mynasyp bolupdy.

XS
SM
MD
LG