Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nigerde jeňçi konwoýy ýok edildi


Fransuz güýçleri Nigerde Liwiýadan Malä köp mukdarda ýarag getirýän konwoýy ýok etdi.

Fransuz prezidentiniň edarasy 10-njy oktýabrda konwoýdaky adamlaryň «bir toparynyň neýtrallaşdyrylandygyny, käbiriniň ýesir alnandygyny» aýtdy.

Aýdylmagyna görä, bu konwoý yslamçy Magrebdäki «Al-Kaýda» toparyna degişli.

XS
SM
MD
LG