Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow özbek kärdeşi bilen duşuşdy


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we onuň özbek kärdeşi Yslam Karimow iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary barada maslahat etdiler.

24-nji oktýabrda türkmen we özbek liderleriniň duşuşygynda energetika, nebit, ýangyç, senagat, oba-hojalyk we transport pudaklary boýunça hyzmatdaşlygyň perspektiwalary barada gürrüň edilendigini, Türkmenistanyň resmi metbugatyna salgylanyp Azerbaýjanyň “Trend” habarlar gullugy habar berýär.

Şeýle-de, duşuşykda iki ýurduň liderleriniň Merkezi Aziýa – Ýakyn Gündogar transport we tranzit koridoryny döretmek barada hem gürrüň edendigi nygtalýar.

Özbegistanyň prezidenti Yslam Karimow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýörite çakylygy esasynda 23-nji oktýabrda Aşgabada barypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG