Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Türkmen taryhy bilen gyzyklanmaýarys”


“Türkmen taryhy barada gyzyklanmaýarys”

27-nji oktýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 23 ýyllygy bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde-de Türkmen respublikasynyň düýbüniň tutulanyna şu ýyl 90 ýyl dolýar.

Emma Türkmenistanyň resmi metbugatynda ýurduň garaşsyzlygyndan öňki ýyllar, has dogrusy geçen asyryň 20-nji ýyllarynda Türkmenistan respublikasynyň emele gelmeginde uly rol oýnan adamlar barada o diýen maglumatyň berilmeýändigini käbir ýerli ýaşaýjylar we synçylar aýdýarlar.

Eýsem, garaşsyzlykdan öňki ýyllardaky taryhy şahsyýetler, olaryň öz ugrunda eden işleri hakda türkmen ýaşlary näme bilýär?

Täze Tolkun ýaşlar gepleşiginiň nobatdaky sanynda bu soraglara türkmenistanly ýaşlar Maksat we Azat jogap berýär. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Täze Tolkun: “Türkmen taryhy bilen gyzyklanmaýarys”
please wait

No media source currently available

0:00 0:12:13 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG