Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hazaralar protest bildirýär


Hazara etniki toparynyň ýüzlerçe agzasy günorta-günbatar Pakistanda alty ýaşyndaky gyzyň öldürilmegine garşy protest aksiýasyny gurnady.

Ýygnanan adamlar Bulujystan welaýatyynň paýtagty Kwettanyň welaýat polisiýasynyň başlygynyň ofisiniň öňünde oturma protestini geçirdiler.

Hazara azlygyndan bolan Sahar Batul 5-nji noýabrda Kwettada öli tapyldy. Ol boglupdyr we zibilhana taşlanypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG