Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Döwletara nikalar ykrar edilmeli"


Türk we türkmen baýdaklary
Türk we türkmen baýdaklary

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň nobatdaky sany türk-türkmen liderlerinden garaşylýan zatlara, Türkiýede işleýän türkmenistanly migrantlaryň wiza ýeňillikleri baradaky arzuw-isleglerine we kanuny talaplaryna, galyberse, iki ýurduň gatnaşyklarynyň giňemegi esasynda dörän täze maşgalalaryň ykrar edilmegi, olaryň öňündäki emeli kynçylyklaryň aýrylmagy ýaly meselelere bagyşlandy.

Söhbete gatnaşanlaryň pikirlerine pikir goşup, garşy bolsaňyz, garşylygyňyzy delillendirip, Türkmenistandan daşary ýurtlara çykyp işleýän türkmen migrantlarynyň kynçylyklaryny azaltmaga dil goltgusyny bermegiňize garaşýarys.

Dünýä Türkmenleri: "Döwletara nikalar ykrar edilmeli"
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG