Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Meniň Türkmenistan tejribelerim


Türkmenistanlylar
Türkmenistanlylar

Daşary ýurtlarda işleýän, okaýan we ýaşaýan türkmenistanlylar watana baran mahaly resmi işlerde we jemgyýetde nähili tejribeleri başdan geçirýärler?

Öz işleýän, okaýan we ýaşaýan ýurdundan tapawutlykda Türkmenistanda duş gelýän we görýän täsin ýagdaýlary ýa-da wakalary olarda nähili täsir galdyrýar?

Şeýle tejribeleri bolanlary Azatlyk Radiosynyň “Dünýä Türkmenleri” gepleşiniň nobatdaky sanyna şeýle sowallar esasynda öz başdan geçirmelerini hem tejribelerini gürrüň bermäge çagyrýarys. Habarlaşmak üçin elektronik hat salgymyz: hat@azatradio.org

XS
SM
MD
LG