Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurtlarda ýaşaýan, bilim alýan ýa işleýän türkmenistanlylar Türkmenistana baranlarynda jemgyýetde, resmi edaralarda nähili ýagdaýlara duş gelýärler? Nähili tejribeleri başdan geçirýärler? Türkmenistany özleriniň ýaşaýan, okaýan ýa-da işleýän ýurtlary bilen deňeşdirenlerinde nähili tapawutlary görýärler?

Türkiýede ýaşaýan we ýakynda Türkmenistana baryp gaýdan Bahar we Merjen öz başdan geçiren ýagdaýlary barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdiler.

Dünýä Türkmenleri gepleşigini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG