Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Ýaşlyk arzuwyma ýetdim"


Bagtly zenanyň suraty.
Bagtly zenanyň suraty.

Siziň çagalyk arzuwyňyz nämedi we şol arzuwyňyz hasyl boldumy?

Täze Tolkun gepleşigimiziň nobatdaky sanynda bu soraga ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar Aýjahan we Bahar jogap berýär.

Gepleşigi diňläp, bu meselede sizi hem çagalyk arzuwlaryňyzy, oňa ýetip-ýetmändigiňizi we onuň sebäpleri, şol ugurdaky başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmaga çagyrýarys. Garaýyşlaryňyza, bellikleriňize aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.

Täze Tolkun: “Ýaşlyk arzuwyma ýetdim"
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

XS
SM
MD
LG