Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda iň girdejili pudak haýsy?


Türkmenistanda iň girdejili pudak haýsy?

Türkmenistanda iň girdejili pudak haýsy? Näme üçin?

Täze Tolkun gepleşigimiziň nobatdaky sanynda ýaşlaryň şu temadaky garaýyşlary bilen tanyş bolarys.

Sizi hem Türkmenistanda gazanç etmek üçin iň girdejili bolan pudak ýa-da pudaklar, onuň sebäpleri, şeýle-de bu ugurdaky başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmaga çagyrýarys.

Bu baradaky garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň gepleşigimize gatnaşyp hem paýlaşyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin email adresimiz: metbugat@gmail.com. Öz pikirdir, tejribeleriňizi aşakdaky forumda hem galdyryp bilersiňiz.

Teswirleri gör (11)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG