Sepleriň elýeterliligi

Bitarap Türkmenistan we dünýä türkmenleri


Etnik türkmenler, Eýranyň Gülistan regiony

Türkmenistan Bitaraplyk statusynyň 19-njy ýyldönümini belledi. Ýurduň resmi maglumatlarynda “Türkmenistanyň bitaraplygy – adamzadyň gymmatlygydyr” diýip bellenýär. Eýsem Türkmenistanyň bitarap döwlet bolmagyna daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler nähili garaýarlar?

“Dünýä türkmenleri” atly gepleşigimiziň şu günki sanyna Germaniýada ýaşaýan asly eýranly türkmen jemgyýetçilik işleri boýunça aktiwist Ýusup Gor we Saud Arabystanynyň Jidda şäherinde ýaşaýan asly eýranly türkmen Facebook sosial ulgamynda Dünýä türkmenleri toparynyň ýolbaşçysy Aman Batyr gatnaşýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG