Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukrain gepleşikleri goýbolsun edildi


Ukrain esgeri.

Belarusyň resmileri Ukrainanyň hökümeti bilen orsparaz separatistleriň arasynda geçiriljek parahatçylyk gepleşikleriň goýbolsun edilendigini habar berýärler.

Ukrainanyň, Russiýanyň, orsparaz separatistleriň hem-de Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň wekilleriniň arasynda geçiriljek gepleşikleriň nobatdaky tapgyrynyň 26-njy dekabrda Minskde geçirilmegine garaşylýardy.

Kiýew gepleşiklerde gündogar Ukrainadaky çaknyşyklaryň soňuna ýetmek dogrusynda soňky parahatçylyk ylalaşygyna gol goýmagy umyt edýärdi.

24-nji dekabrda geçirilen parahatçylyk gepleşikleri uly bolmadyk öňe gidişlik bilen tamamlanypdy. Ýagny gepleşiklerde iki tarap hem uruşda tussag edilenleri boşatmak barada ylalaşyga gol goýupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG