Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BMG ölüm jezasyny duruzmaga çagyrýar


BMG-niň Baş sekretary Ban Ki-mun Pakistanyň häkimiýetlerini ölüm jezalaryny ýerine ýetirmegi togtadyp, ölüm jezasynyň gadaganlygyny dikeltmäge çagyrdy.

BMG-niň sözçüsi Stefan Duýariç 26-njy dekabrda Banyň Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Şarife telefon edip, Pakistanda ölüm jezasynyň durzulmagyna çagyrandygyny aýtdy.

Şarif 16-njy dekabrda «Talyban» Peşawardaky mekdebe hüjüm edip, 151 adamy öldürenden soň, ölüm jezasyny dikeldipdi.

Şondan soň terror aýyplamasy bilen sud edilen 6 adam jezalandyrylyp öldürildi. Şarif kanunçylyk normalarynyň hormatlanjagyny aýtdy, emma ölüm jezasynyň togtadyljagyny aýtmady.

Pakistanda gelýän hepdelerde terror aýyplamalary esasynda sud edilen 500 çemesi tussagyň jezasynyň ýerine ýetirilip başlanjagy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG