Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hindistan: 'Pakistanyň gämisi partlady'


Hindistanyň hökümeti Pakistanyň partlaýjy ýüklenen we Hindistana gelýän balykçy gämisi partlap, üstündäki dört adamy öldürdi diýýär.

Hindistanyň Daşary işler ministrliginiň 2-nji ýanwardaky beýanatyna görä, bu partlama 1-nji ýanwarda, Hindistanyň kenarýaka serhetçileri gämini saklap, ýüküni barlamakçy bolanlarynda bolupdyr.

Hindistanyň bu aýdýanlaryny garaşsyz çeşmeler arkaly tassyklamak mümkin bolmady.

Pakistanyň Daşary işler ministrligi bu hadysanyň bolup-bolmandygy hem aýdyň däl diýdi.

XS
SM
MD
LG