Sepleriň elýeterliligi

“Arkaň bolmasa, iş ýöretmek kyn”


Aşgabatda geçirilen biznes sergileriniň birine gatnaşýan türkmen ýaşlary.

Türkmenistanda iň girdejili pudak haýsy? Näme üçin?

Täze Tolkun gepleşigimiziň nobatdaky sanynda şu tema barada türkmenistanly ýaşlar Maksadyň we Aýjahanyň garaýyşlary bilen tanyş bolarys.

Sizi hem Türkmenistanda gazanç etmek üçin iň girdejili pudak ýa-da pudaklar, onuň sebäpleri, şeýle-de bu ugurdaky başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmaga çagyrýarys. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG