Sepleriň elýeterliligi

Türkmen-owgan serhedi: “Talyban güýjeýär”


"Talyban" söweşijileri.

Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionynda “Talyban” söweşijileriniň we daşary ýurtly jyhadçylaryň bardygyny, owgan resmileri boýun alyp, olar bu ýagdaýyň iki ýurt üçin hem howply bolup biljekdigi barada howatyrlanma bildirýärler.

Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýat polisiýa başlygy Fakyrmuhammad Jowuzjanynyň aýtmagyna görä, türkmen-owgan serhedinde Owgan serhetçi güýçleriniň postlaryny döretmek göz öňünde tutulýar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG