Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baku: AÝ/AR-nyň e-meýlleri döwüldi


AÝ/AR-nyň Bakudaky býurosy, 26-njy dekabr, 2014.
AÝ/AR-nyň Bakudaky býurosy, 26-njy dekabr, 2014.

AÝ/AR-nyň Baku býurosynyň işgärleri ýakynda edara Azerbaýjanyň resmileri tarapyndan reýd geçirilip, kompýuterleri äkidileli bäri öz elektron adresleriniň döwlüp, keseden girlendigini aýdýarlar.

Bu, AÝ/AR-nyň Azerbaýjan gullugyna garşy hökümet tarapyndan edilýän basyşlar bilen bagly soňky waka.

26-njy dekabrda prokuraturanyň derňewçileri AÝ/AR-nyň Bakudaky býurosyna reýd geçirip, kompýuterleri we beýleki gurallary ele salyp, edarany möhürläpdi.

Şondan bäri AÝ/AR-nyň häzirki we öňki işgärlerinden 20-den gowragy ýa saklandy, ýa-da prokurorlar tarapyndan soraga çekildi.

Hökümetiň Azatlyk Radiosyna görkezýän gysyşy ýurtda garaşsyz žurnalistlere, aktiwistlere we häkimiýetleri tankyt edýän hökümete degişli bolmadyk guramalara basyşyň çäginde amala aşyrylýar.

XS
SM
MD
LG