Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Fransiýa ýewreý mekdeplerini goraýar


Parižde yslamçy söweşijiler tarapyndan ýewreýleriň halal bazaryna edilen hüjümden soň, Fransiýa ýewreýleriň mekdebini goramak üçin 5 müňe golaý polisiýa işgärini we howpsuzlyk güýçlerini ýerleşdirmegi planlaşdyrýar.

Fransiýanyň içeri işler ministri Bernard Kaznew esgerleriň goşmaça goşun hökmünde hem ýerleşdiriljekdigini mälim etdi.

Ol bu barada 12-nji ýanwarda Pariždäki ýewreý mekdepleriniň birinde okuwçylaryň ene-atalaryna ýüzlenip eden çykyşynda belledi.

Pariži we dünýäni sarsan hüjümlerde pida bolan 17 adamyň dört sanysy 9-njy ýanwarda Amedi Koulibali atly ýaragly adam ýewreýleriň halal bazarynda dört adamy zamun alan mahaly wepat boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG