Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gani täze hökümet agzalaryny parlamente hödürledi


Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani ýurduň täze hökümet agzalaryny ynam sesini almak üçin parlamente hödürledi.
Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani ýurduň täze hökümet agzalaryny ynam sesini almak üçin parlamente hödürledi.

Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani ýurduň täze hökümet agzalaryny ynam sesini almak üçin parlamente hödürledi.

Gani 20-nji ýanwarda owgan parlamentiniň kiçi öýünde eden çykyşynda: “Biz halkyň öňünde jogapkär we hasabat berýän dogry hökümeti düzmek üçin elimizden gelen ähli zady etmäge synanyşdyk” diýdi.

Şeýle-de, ynam sesini almaga garaşýanlaryň arasynda ýurduň Aňtaw gullugynyň ýolbaşçylygyna we Merkezi bankyň müdirligine dalaş edýän agzalar bar.

Ganiniň ýurduň baş ýerine ýetirijisi Abdylla Abdylla bilen “birleşen” hökümeti düzmek tagallalary, iki ýolbaşçynyň arasynda hökümetdäki esasy wezipeleri eýelemek dogrusynda dörän jedeller sebäpli üç aýa çekipdi.

XS
SM
MD
LG