Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ: Litwinenkonyň ölümi Kremle direýär


Britaniýanyň "The Telegraph" gazetinde çap edilen habarda aýdylmagyna görä, ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk gullugy ozalky rus içalysy Aleksandr Litwinenkony öldürmekde güman edilýän esasy adamlaryň arasyndaky gürrüňleri tutup, onuň zäherlenmegini rus hökümeti bilen baglanyşdyrýar.

"The Telegraph" 24-nji ýanwarda MHG Londondaky we Moskwadaky esasy şahslaryň ozalky içaly merkezi Londonda radioaktiw materiallar bilen zäherlenen wagtyndaky elektron aragatnaşyklaryny ele saldy diýip ýazdy.

Habarda bu subutnamanyň britan häkimiýetlerine berlendigi, emma onuň sudda ulanylyp bilinmejekdigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG