Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Baku,Ýerewan bir-birini aýyplady


Ermenistanyň goşuny türgenleşik geçirýär, Daglyk Garabag, 14-nji noýabr, 2014.

Azerbaýjanyň we Ermenistanyň resmileri 1994-nji ýylda gelnen ok atyşygy bes etmek baradaky ylalaşygy bozmak barada bir-biriniň adyna täze aýyplamalary öňe sürdüler.

26-njy ýanwarda Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi Ermenistanyň harbylarynyň soňky 24 sagadyň dowamynda ýaraşygy 124 gezek bozandygyny aýtdy.

Şol bir wagtda-da Ermenistanyň Goranmak ministrliginiň metbugat-wekili Artsrun Howannisian Azerbaýjan bilen serhetde, Azerbaýjanyň elindäki giňişligiň we etnik ermenileriň elindäki Daglyk Garabagyň araçäginde “Ermenistanyň goşunlary ýagdaýa doly gözegçilik edýärler”, diýip 26-njy ýanwarda Facebookda ýazdy.

24-nji ýanwarda Daglyk Garabagyň goranmak ministrligi Azerbaýjanyň ok atyşygy bes etmek barada bar bolan ylalaşygy geçen hepdede 1 800 bozandygyny we 14 azerbaýjanly esgeriň öldürilendigini aýtdy.

Baku we Ýerewan Azerbaýjanyň separatist Daglyk Garabag regionynyň üstünde ençeme ýyl bäri dawalaşyp gelýärler. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 000 adamyň ölümine sebäp bolan urşuň netijesinde esasan ermeni ilatly regiony Azerbaýjandan bölüp alypdy. Diplomatik tagallalar uly netije bermedi.

XS
SM
MD
LG