Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Reňk çäklendirmesinden nämä garaşmaly?


Lebap, 2014.

Türkmenistanda awtoulaglara reňk çäklendirmesi girizildi. Täze düzgüne görä, mundan beýläk ýurda gara reňkli maşynlary getirip bolmaýar. Käbir maglumatlara görä, çäklendirmeler goýy gök we gyzyk reňkli maşynlara hem degişli. Resmi taýdan bu çäre Türkmenistanyň yssy howa şertleri bilen düşündirilýär.

Siz muňa nähili garaýarsyňyz?

Bu ýagdaý ilata nähili täsir ýetirip biler?

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG