Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstan banky talandy


Gürjüstan banky, Tbilisi
Gürjüstan banky, Tbilisi

Tbiliside Gürjüstanyň iň uly banky Gürjüstan bankynyň bölümi ýaragly adam tarapyndan talandy.

Döwlet tarapyndan dolandyrylýan bankyň metbugat-wekili Sofia Balawadzeniň žurnalistlere aýtmagyna görä, ýüzi nikaply ýaragly adam 30-njy ýanwarda bankyň müşderiler merkezine hüjüm edip, belli bir mukdarly pul bilen gaçmagy başarypdyr.

Balawadze bankyň howpsuzlyk gullugynyň çäre görmegi sebäpli hüjümçiniň köp pul alyp ýetişmändigini aýtdy.

Banky daşy polisiýa tarapyndan gabaldy.

XS
SM
MD
LG