Sepleriň elýeterliligi

Iordaniýa pilotyň öldürilmegine jogap berdi


Iordaniýa “Yslam döwleti” ekstremistik toparynyň iordaniýaly pilotyň otlanyp öldürilmegini görkezýän wideony çap edensoň, bombaçy zenan öz janyndan geçip, hüjüm etmäge synanyşan Sajida al-Rişawini we ýene bir yrakly söweşijini jezalandyrdy.

Rişawiniň 4-nji fewralda 2008-nji ýylda iordaniýalyny öldürmekde aýyplanan yrakly Ziyad Karboli bilen bilelkde asylyp öldürilendigi habar berilýär.

Rişawi Iordaniýanyň paýtagty Ammanda 2005-nji ýylda onlarça adamyň ölümine sebäp bolup, myhmanhanada amala aşyrylan bomba partlamasyndaky roly üçin ölüm jezasyna höküm edilipdi.

“Yslam döwletiniň” söweşijileri iordaniýaly pilot Muath al-Kasaesbehiň boşadylmagy üçin Rişawiniň azat edilmegini talap edipdiler. Iordaniýaly pilot dekabr aýynda uçary Siriýada urlup gaçyrylansoň söweşijileriň eline düşüpdi.

XS
SM
MD
LG