Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýä separatistleri... Birleşmäň!

Öz-özüni jar eden Donetsk we Luhansk "halk respublikalary golaýda "ykrar edilmedik döwletleriň" sammitini geçirmäge we oňa Orsýet tarapyndan goldalýan Abhaziýadan, Günorta Osetiýadan, şeýle-de Tehsasdan we Wenisden separatistleri çagyrdylar. Siz bu dürli separatist hereketleri barada näme bilýärsiňiz?


Sorag 1 / 10

2014-nji ýylyň fewraly bilen apreli aralygynda dürli pikir soraşlyklar geçirilende, Donetsk ýaşaýjylarynyň bütewi Ukraina goldawy 60-70 prosent bolupdy, separatistleriň maýdaky referendumynda özbaşdaklyga näçe prosent ses berildi?

XS
SM
MD
LG