Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan: Iki tussag dardan asyldy


Kaşmiriň Pakistan tarapyndan dolandyrylýan böleginde ölüm jezasyna höküm edilen iki tussag dardan asyldy. 13-nji fewralda amala aşyrylan bu çäräniň netijesinde, dekabr aýynda Pakistan ölüm jezasynyň moratoriýsini, ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrany bäri dardan asylan tussaglaryň sany 24-e ýetdi.

Gürrüňi gidýän iki tussag 2004-nji ýylda welaýatyň ýokary derejeli resmisiniň ogluny öldürmekde günäli tapylandan soň dardan asyldy.

Dardan asylan tussaglaryň terrorizm bilen ilteşiginiň bardygy dogrusynda hiç hili maglumat berilmeýär.

2014-nji ýylyň 16-njy dekabrynda “Talyban” hereketi Peşawar şäherindäki mekdebe hüjüm edensoň, Pakistan terrorizm bilen ilteşikli jenaýatlara girizilen ölüm jezasynyň moratoriýsini, ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Agzalan hüjümde 142 çaga we dokuz mugallym öldürilipdi.

XS
SM
MD
LG