Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan 107 mekdebe okuwçylaryň adyny dakdy


Pakistan Haýber Pahtunkwa regionynda döwlet eýeçiligindäki mekdepleriň onlarçasyna dekabrda Peşawar mekdebine edilen hüjümde öldürilen okuwçylaryň adyny dakdy.

Şonda Pakistan «Talybany» bilen ilteşikli ýaragly adamlar 153 okuwçyny, mugallymy we mekdep işgärini öldüripdi. Pida bolanlaryň tas hemmesi çagalardy.

Indi demirgazyk-günbatar regionyň jemi 107 mekdebi Peşawar mekdebinde öldürilen okuwçylaryň adyny göterer.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG